Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

wonen, zorg en welzijn

Een (t)huis met keuzevrijheid

In de vorige eeuw hebben we met de eisen van budgettair neutraal bouwen en de genormeerde oppervlaktes van het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen gewerkt. Dit leverde goed functionerende gebouwen op die gerealiseerd werden binnen de normbedragen. Langzaam veranderde de visie van de maatschappij ten opzichte van zorggebouwen. De institutionele sfeer werd ongewenst en er kwam gelukkig veel meer aandacht voor de belevingswereld van de cliënt/bewoner zelf. Het wonen is nu steeds meer centraal komen te staan. Natuurlijk zorgen we nog steeds dat de zorg optimaal gefaciliteerd wordt door een goede lay-out van het gebouw. Het beheersen van de bouwkosten zien we als een vanzelfsprekende opgave.

Maar er is meer, het zorggebouw van nu moet het decor vormen voor een groep fragiele mensen. Het gebouw moet hun thuis worden, dus keuzevrijheid geven in contact of privacy. De hele ambiance zal invloed hebben op het welbevinden van de bewoners. Het gebouw en de buitenruimten moeten mensen structuur bieden en al hun zintuigen prikkelen.
De zorgsector zit middenin een transformatieproces waarbij we van normen naar eigen verantwoording gaan. Hierdoor heeft de opdrachtgever samen met ons veel meer mogelijkheden om een gedifferentieerd antwoord te geven op de zeer pluriforme vraag van mensen die zorg nodig hebben.

De kwaliteit van de inhoudelijke dialoog die wij met u hebben zal bepalen of we een zorggebouw kunnen realiseren waarin mensen zich thuis voelen en dat de gehele technische levensduur goed blijft functioneren, er worden immers teveel zorggebouwen vroegtijdig gesloopt. Samen met u willen we in het bouw informatie model het optimale antwoord geven op de complexe vraag die aan elk zorggebouw ten grondslag ligt. Hiervoor is het nodig dat we kritisch willen en durven samenwerken. Het gebouw is dan te zien als het gestolde proces waarin we gezamenlijk met al onze kennis en kunde het onderste uit de kan hebben gehaald.