Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Waarom BIM


Van den Berg Groep streeft naar het combineren van ontwerp, techniek en bouwmanagement resulterend in een eenvoudig en beheersbaar bouwproces. Wij stellen ons ten doel de kwaliteit duurzaam te verhogen. Dat doen wij door het ontwikkelen van BIM modellen en stappenplannen binnen verschillende samenwerkingsverbanden.

Om een optimaal proces te bewerkstelligen heeft Van den Berg Groep sinds 2008 het principe van Building Information Modelling (BIM) ingezet. BIM biedt de mogelijkheid om een gebouw volledig integraal virtueel te bouwen voordat het fysiek wordt gerealiseerd. Inmiddels is BIM voor functioneel en technisch complexe projecten onmisbaar binnen onze organisatie.

BIM is bedoeld om de prestaties van een bouwwerk te verbeteren. Dat kan omdat de informatie uniform is en over de gehele levenscyclus beschikbaar is. BIM is de nieuwe manier van samenwerken door één taal te spreken.

Klaas Dunnink
[-]


Voordelen BIM
[-]

  • CONSISTENT MODEL
  • MINIMALISERING FOUTEN
  • HAALBAARHEID FACILITEREN
  • BASIS VOOR VISUALISATIE
  • HOEVEELHEDEN UITTREKKEN
  • BOUWPROCES OPTIMALISATIE