Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

VisieVerbinden
De samenwerking met de opdrachtgever, gebruikers en ketenpartners zal significant toenemen en intensiveren. Klanttevredenheid, ketensamenwerking, vermindering van faalkosten en/of bouwtijd en technische ontwikkelingen als BIM geven een impuls aan de ontwikkeling van zowel inhoud als proces van ons vak. Om hier optimaal vorm aan te kunnen geven zullen wij samen met gebruikers, opdrachtgevers en ketenpartners, veel meer dan voorheen, naar elkaar moeten luisteren en elkaar moeten vinden in ideeën.Vormgeven
Wij geloven dat mensen in toenemende mate duurzaam en kostenbewust willen wonen, werken en leven. Dat betekent voor iedere adviseur, architect en bouwkundige dat zij vakkundig moeten kunnen adviseren. Zij moeten kennis van zaken hebben. Zowel wat betreft vakinhoud als wat betreft het kennen van de wensen en eigenheden van onze verschillende klanten. Alleen op deze manier kunnen we vormgeven aan ideeën en initiatieven en deze vertalen naar inspirerende ontwerpen voor onze opdrachtgevers en gebruikers.Virtueel bouwen
Waar de beantwoording van kansen en uitdagingen van verschillende bouwfasen (initiatief & ontwerp; bouw; exploitatie & gebruik) voorheen min of meer gescheiden waren, zullen deze in de toekomst volledig integreren. Door samenwerking en techniek zijn we in staat om aan de voorkant rekening te houden met exploitatiekosten en gebruikskosten in de toekomst. Daarnaast kunnen we door integraal te ontwerpen het bouwproces optimaliseren om faalkosten en bouwtijd te minimaliseren. Dat vereist regie en coördinatie, maar ook kennis en ervaring. Wij noemen dit Virtueel bouwen.