Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

EOKS, Amsterdam

(foto 1 van 3)

Elisabeth Otter-Knoll Stichting

De Elisabeth Otter-Knoll Stichting (EOKS) is een algemeen, niet wijkgebonden, woonzorgcentrum in Amsterdam Buitenveldert. Er wonen 60 mensen intramuraal en 72 mensen extramuraal. 

De intramurale huisvesting voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd en daarom heeft de stichting Van den Berg Adviseurs gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar verbouw dan wel nieuwbouw van de huisvesting. Uit dit onderzoek bleek  verbouw in verband met de beperkingen van het bestaande gebouw geen mogelijkheid en derhalve werd geadviseerd nieuw te bouwen.  

Aan Van den Berg Adviseurs werd daarna opdracht verleend om dit nieuwbouwtraject te begeleiden. Als onafhankelijke project- en procesmanager ontzorgt Van den Berg Adviseurs de Elisabeth Otter-Knoll Stichting bij de totstandkoming van het ontwerp, inclusief de constructie en E- en W-installaties. Tevens begeleidt Van den Berg Adviseurs het gehele ruimtelijke ordeningstraject in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam. 

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]