Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Were Di, Valkenswaard

(foto 1 van 13)

SG Were Di

Scholengemeenschap Were Di biedt leerlingen een keuze voor vmbo, havo en vwo in een campusachtige leeromgeving waarin ‘divers’ leren mogelijk is. Bij divers leren worden meerdere werkvormen gebruikt, van klassikaal en individueel onderwijs tot het uitvoeren van groepsopdrachten. Binnen de gebouwen is divers leren mogelijk gemaakt door de onderwijsruimten te baseren op een pleinconcept. Per plein zijn flexibele onderwijsruimten voor samenhangende vakken geclusterd. Vernieuwende en meer traditionele vormen van onderwijs zijn naast elkaar mogelijk. Elk gebouw kent een ruime vide in het hart van het gebouw met veel daglicht. De vide koppelt de clusters en ontmoetingsruimten aan elkaar.

Bij de ontwikkeling van de unilocatie is gekozen voor organisatorische grootschaligheid en didactische kleinschaligheid. De locatie is een zogenaamde ‘boskamer’ aan de noordkant van Valkenswaard. Deze kamer vormt het palet waarop de onderwijsgebouwen zijn geschakeld als ‘paviljoens in het groen’. De manier waarop de gebouwen zijn geplaatst kadert de ruimte en gebruikskwaliteit tussen de gebouwen. Tussen het sportgebouw en de vmbo-gebouwen ontstaat zo een prachtige groene ruimte voor de hele school.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]