Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Rijnlands Lyceum, Wassenaar

(foto 1 van 12)

Rijnlands Lyceum

Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar is een scholengemeenschap voor tweetalig onderwijs. De school biedt voortgezet onderwijs en heeft ook vestigingen in Engeland, Schotland en Zwitserland. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar, een ontwerp uit 1939 en 1952 van J.P. Kloos, is een gewaardeerd Rijksmonument. De uitbreidingen van de school uit de 70-er jaren voldeden echter niet meer, waardoor de opgave, naast renovatie en restauratie van het monument, gericht is op vervangende nieuwbouw. De uitdaging is gevonden onder de noemer: ruimte voor vernieuwing met respect voor het verleden en dat voor een beperkt budget.

Een zeer complexe en spannende opgave omdat er gelaveerd moet worden tussen de eisen en wensen van de school, de Rijksdienst voor de monumentenzorg en de eigen verantwoordelijkheid van de architect voor het ontwerp. Naast het veelomvattende programma van eisen, onder andere meer werkplekken voor leerlingen, een logische clustering van vakken en een ruime moderne bibliotheek, waren de randvoorwaarden van het monument en de stedenbouwkundige mogelijkheden bepalend voor dit prestigieuze project.

De oude school miste een kern, terwijl de nieuwe school nu, door een atrium, een kloppend hart heeft gekregen. De school is door de ruimtelijke dynamiek met veel daglicht en uitgesproken kleuren, open en vrolijk. Er is een treffende harmonie gevonden tussen enerzijds het mooie monumentale gedeelte van J.P Kloos en anderzijds het nieuwe gedeelte, waarin het ontwerp een vertaling is van de onderwijsvisie van het Rijnlands Lyceum: ‘vrij, maar niet stuurloos’.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]