Landgoed De Boom werd in 1878-1879 gesticht en bevat een uitgestrekt gebied met diverse bospercelen, landbouwgronden e..."/> Projecten - Van den Berg Groep
Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Landgoed de Boom

(foto 1 van 12)

Restauratie en herbestemming Nutstuin Landgoed de Boom

Landgoed De Boom werd in 1878-1879 gesticht en bevat een uitgestrekt gebied met diverse bospercelen, landbouwgronden en een zevental boerderijen. In 1879, wanneer hij het burgemeestersambt van Leus-den aanvaardt vestigt Arnoud Jan de Beaufort zich met zijn familie in het nieuwe landhuis van De Boom.


Rondom het landhuis werden rond 1881 ook enkele dienstwoningen, een koetshuis en bijgebouwen bij de moestuin gerealiseerd.


De moestuin omvatte een complete kwekerij met tal van kassen en broeibakken binnen een ommuurd terrein. Een tuinbaas en vier tuinknechten werkten in de kwekerij en hielden de landgoedtuinen bij.


Momenteel is het landhuis niet meer bewoond, maar heeft een kantoorfunctie. De bijgebouwen van de moestuin (wagenschuur en oranjerie) zijn in de loop van de jaren steeds voor andere functies dan de oorspronkelijke gebruikt, het tuincomplex was sterk in verval geraakt.

De 100 meter lange westmuur van het tuincomplex is rechtgezet en voorzien van een nieuwe fundering. Alle metselwerken van het complex zijn hersteld en aangevuld. Er zijn weer kasramen gelegd volgens oorspronkelijk detail op de grote kas en koude bakken.


De oranjerie en wagenschuur zijn voorzien van geïsoleerde daken en vloeren. Ook de constructies van deze objecten zijn hersteld en versterkt.


Vervolgens is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe tuinmanswoning. De historische tuinmuur zal door te woning lopen zodat de woning zowel een relatie heeft met de ommuurde tuin als met de bijgebouwen. De woning zal in 2018 worden gerealiseerd

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]