Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

De Windroos Gorinchem

(foto 1 van 11)

De Windroos

De Windroos is een VMBO – school in Gorinchem met afdelingen Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Het is gevestigd in een schoolgebouw uit 1955, waarbij in de jaren ’60 en ‘90 uitbreidingen zijn gerealiseerd.


Het gebouw voldeed op aspecten als isolatie, akoestiek en luchtkwaliteit lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is een prachtig monumentaal gebouw op een goede locatie. Daarom is gekozen voor renovatie en niet voor (vervangende) nieuwbouw.

De ingrijpende renovatie gaf de mogelijkheid bij aanpassen van de gebouwschil bouwkundige keuzes te maken die belangrijk bijdragen aan de verduurzaming van het gebouw. Er is gekozen voor zeer ranke aluminium kozijnen (stijlbreedte van slechts 35 mm!) voorzien van triple glas, ter vervanging van de niet geïsoleerde stalen kozijnen met enkel glas. Alle betonnen kaders en – panelen zijn verwijderd en vervangen door een lichtere opbouw met gevelpanelen, zodat er ruimte ontstond voor aanbrengen van isolatie.

De later aangebrachte zonwering in de vorm van gevelschermen is verwijderd en de gevel is nu voorzien van screens; de screenbakken zijn zorgvuldig weggedetailleerd achter de aluminium gevelkaders en achter de gevelbeplating. De gevelbeplating geeft – met respect voor het bestaande – een nieuw elan aan het gebouw.


Om te voldoen aan de eisen op het gebied van luchtkwaliteit is een luchtbehandelingsinstallatie aangebracht. Hiervoor is dankbaar gebruik gemaakt van de grotendeels lege zolder voor uit het zicht kunnen plaatsen van de luchtbehandelingskasten. Voor de dakdoorvoeren is gekozen deze op te lossen ín het dakvlak zodat er geen extra verstoringen in het beeld van het dak zijn ontstaan; een aantal doorvoeren kon juist vervallen.


Voor het interieur geldt dat de verlaagde plafonds ervoor zorgden dat het fraaie betonraster van de vloeren niet meer zichtbaar was. Om de gebouwstructuur weer geheel zichtbaar te maken en meer vrije hoogte te creëren (Frisse Scholen) is gekozen de akoestische panelen hoger te plaatsen, juist tussen het betonraster. Omdat te bereiken zijn de luchtkanalen zichtbaar in de ruimtes geplaatst.  


De ingreep in het interieur geeft meer licht en lucht; prettige hoge ruimtes met een optimaal klimaat.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]