Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

CBS Onze Wereld, Rotterdam

(foto 1 van 14)

CBS ‘Onze Wereld/ Kinderopvang BijDeHand’

Het uitgangspunt van het ontwerp is direct voelbaar in het gebouw. Er is een frisse, harmonieuze leer- en speelomgeving gecreëerd, waarin kinderen zich veilig kunnen voelen. Een beschutte plek in de zakelijk ontworpen, naoorlogse Alexanderpolder. Het knooppunt van het geometrische stratenpatroon heeft een nieuw, herkenbaar baken gekregen, dat dankzij de uitnodigende vormgeving en het gebruik van natuurlijke materialen kan uitgroeien tot het warme, kloppende hart van de omgeving.

De tweelaagse massa is zo opgezet dat alle groepsruimten zich aan de noordzijde bevinden. Aan de oostzijde van de locatie bevinden zich de grootste bronnen van overlast. Om die reden is aan die zijde een geluidbuffer opgebouwd met bergruimten, technische ruimten en het vluchttrappenhuis. Daarmee is een goede bouwkundige basis ontstaan voor een prettig binnenklimaat.

Het gebouw opent zich aan de west- en zuidzijde, gericht op de ‘kiss & ride’ zone en de zongelegen pleinen. De aula en speelzaal liggen in elkaars verlengde en zijn gescheiden door een transparant gordijn. Vergroting tot één ruimte is daarmee eenvoudig mogelijk. Aan de aula en speelzaal zijn op de begane grond de kinderopvang en de onderbouw gelegen. Op de eerste verdieping bevinden zich de zes lokalen voor de bovenbouw met een extra leerplein voor groepswerk en zelfstudie. Een vide tussen de begane grond en eerste verdieping verbindt de groepen met elkaar.

De school is verbijzonderd ten opzichte van de orthogonale context door verdraaiing en een knik, waardoor vorm & richting gegeven wordt aan de buitenruimten. Bij de entree is nu ruimte voor een buitentrap/ tribune. Daarmee ontstaat enerzijds een alternatieve routing voor de bovenbouw naar de eerste verdieping en anderzijds een aantrekkelijke, goed op de zongelegen, buitenplek voor de bovenbouw-leerlingen.

Het dak boven de aula en speelzaal is afgeschuind en afgedekt met vegetatie om aan te sluiten bij de meer besloten schaal van de buitenspeelruimte voor de onderbouw. In het dak zijn te openen daklichten geplaatst. Hiermee dringt daglicht diep het gebouw binnen en kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van spuiventilatie.

In verband met de geluidsdruk van de doorgaande weg en de naastliggende wasstraat is gekozen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem.

Voor de onderbouw-leerlingen, die veel op de grond kruipen en spelen, is de volledige begane grond voorzien van vloerverwarming.

In de massa van het gebouw is een geleding tussen de begane grond en eerste verdieping aangebracht om de kleinschaligheid en karakteristieke opbouw van de lokalen aan de noordzijde te benadrukken. Voor het exterieur is een mengeling van bijzondere, onderhoudsvrije bakstenen gekozen. De school onderscheidt zich daarmee sterk van de vrij grauwe omgeving en sluit, door kleur en textuurkeuze, goed aan op de begroeiing rond de speelpleinen.
In het interieur is, naast het metselwerk, vooral hout als afwerkingsmateriaal ingezet om een warme, geborgen omgeving te bieden. De hoofdconstructie voor de aula en speelzaal bestaat uit gelamineerde houten liggers. Het akoestische plafond en de lambrisering is opgebouwd uit houten beplating. Bijzondere verlichting ondersteunt de speelse en geborgen binnenwereld. Veel glas tussen de aula/ speelzaal en de lokalen versterkt de ruimtelijke samenhang en het saamhorigheidsgevoel van de groepen.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]

Externe adviseurs
[-]

Bouwkundig aannemer: De Vries en Verburg, Stolwijk
Aannemer W-installaties: Verstappen van Amelsvoort b.v., Nuland
Aannemer E-installaties: BRI electrotechniek, Noordwijkerhout