Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

VSO Rotsoord, Utrecht

(foto 1 van 10)

VMBO school voor jongeren met beperking

 
Kentalis Het Rotsoord in Utrecht is een compact gebouw voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Er wordt HAVO- en VMBO-onderwijs geboden aan jongeren tussen 12 en 20 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. Ze hebben problemen met spraak en taal (taalontwikkelingsstoornis, TOS) of zijn slechthorend of doof, mogelijk in combinatie met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De school heeft een oppervlak van ruim 3.000 m2 BVO verdeeld over twee bouwlagen. Het bevat theorie- en praktijklokalen, een dubbele gymzaal en een groot aantal ondersteunende ruimten.

Vanwege de specifieke leer- en gedragsproblematiek van de leerlingen wordt in kleine groepen lesgegeven. Om daarnaast individuele begeleiding mogelijk te maken, is een systeem van kleine nevenlokalen ontworpen. Middels een grote schuifpui kan de nevenruimte bij het leslokaal worden getrokken maar kan de ruimte ook afzonderlijk vanaf de gang worden benaderd.
Hierdoor kan individuele begeleiding aan de leerlingen dicht bij de groep worden aangeboden.

Looplijnen zijn kort en overzichtelijk. Door de transparante puien en bovenlichten is overal veel daglicht en dóórzicht aanwezig. Ruimten zijn multifunctioneel en kunnen bij andere ruimten worden getrokken. Zo werken de hoofdtrap, hal en sporthal samen als pauzeruimte, met een uitgiftepunt vanuit het aangrenzende kooklokaal. Het interieur is enerzijds robuust en passend bij praktijkonderwijs met de betonnen plafonds en installaties in het zicht. Anderzijds zorgt de lichtinval, de plastiek van het interieurontwerp en toepassing van naturel hout voor een rustige, gebalanceerde sfeer.

Het ontwerpproces is intensief gestart met een “meeloop-dag” waarbij het ontwerpteam veel inzicht heeft gekregen in het functioneren van de school en de gebruikers.
 

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]