Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

De Stadshagen, Ommen

(foto 1 van 6)

Renovatie Residentie De Stadshagen

Op 16 december 2010 stemden de leden van de Residentie De Stadshagen in met de voorstellen om over te gaan tot renovatie en isolatie van de gevels van het gebouw. In januari werd er een proefkozijn geplaatst in 1 appartement. Nadat dit goed was bevonden door de leden gingen de voorbereidingen verder om het asbest te verwijderen. In de kamers van bewoners werden stofschermen geplaatst. Zo was het mogelijk dat de bewoners tijdens de renovatie in hun appartement konden blijven. Dit is gerealiseerd door de vervanging van ramen en kozijnen binnen twee uur af te ronden. Om dit te kunnen doen was het belangrijk zowel de voorbereiding als de coör-
dinatie van de vervanging optimaal op elkaar af te stemmen. De totale renovatie is binnen 10 weken afgerond. In die 10 weken werden alle gevels voorzien van nieuwe kozijnen en ramen, isolatie, stucwerk en er werden nieuwe balkonafscheidingen aangebracht. Ook werd het dak van de recreatiezaal vernieuwd. Aan de binnenzijde zijn de kozijnen verder afgewerkt en zijn er nieuwe radiatoren geplaatst. Hiermee is Residentie De Stadshagen weer representatief, toekomstbestendig en comforatabel om in te wonen.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]