Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Oost-Souburg, Vlissingen

(foto 1 van 2)

Renovatie Van Turnhoutstraat e.o.

Woonburg heeft diverse studies verricht om de status en mogelijkheden van de 132 gezinswoningen, Van Turnhoutstraat e.o. in kaart te brengen. Eindconclusie was dat 82 woningen konden worden gerenoveerd en dat er 50 woningen zouden worden gesloopt voor vervangende nieuwbouwwoningen.
Door zowel de nieuwbouw als de renovatie, blok voor blok aan te pakken (pincet-methode), zijn voorwaarden gecreëerd om de sociale structuur van de buurt zoveel mogelijk intact te laten. Een belangrijk onderdeel voor identificatie met de buurt vormt ook de (architectonische) herkenbaarheid.
In de uitwerking is er dan ook voor gekozen om de wijk op te bouwen vanuit een sterke, nieuwe identiteit.

Doordat ca. 60% wordt gerenoveerd en de rest nieuwbouw is, bestaat het gevaar dat eenheid en herkenning verloren gaan. De nieuwbouw en renovatie zijn daarom vanuit eenzelfde vormentaal en materialisering ontworpen. Uitgangspunt hierbij waren de mogelijkheden van de te renoveren woningen. Vanuit technisch en ruimtelijk oogpunt, daar waar het kleine woningen betreft, is er bij de renovatie voor gekozen om de gevels en het dak aan de buitenzijde te isoleren. Door het stucwerk uit te voeren in een steenroodbruine kleur; het aanwezige ritme van de deuren en kozijnen te accentueren met dagstukken en opdeklijsten; goten te vernieuwen en de hwa’s mee te laten spelen in het ritme en de karakteristieke schoorstenen te handhaven, ontstaat er een krachtig nieuw beeld. Een markante bestaande kopgevel wordt geconserveerd.
Bij de overige blokken worden de kopgevels voorzien van steenstrips, een verwijzing naar de geconserveerde kopgevel. Om het stucwerk op maaiveldniveau te beschermen tegen beschadiging en vervuiling wordt er een plint van dezelfde steenstrips gemaakt. Dakkapellen aan de achterzijde worden vervangen door een doorgaande dakkapel, waardoor de indelingsmogelijkheden van de woningen toenemen.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]