Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

PCO De Spiegel, Dalfsen

(foto 1 van 9)

De Spiegel

Begin 2009 hebben wij de architectenselectie voor deze school gewonnen uit een groep van 8 architectenbureaus. Uit de beoordeling van dit plan door de selectiecommissie kwam naar voren dat de stedenbouwkundige en verkeerskundige oplossing als zeer sterk werden beoordeeld. Ook sluit het ontwerp goed aan op de door de school gedefinieerde onderwijsvisie en pedagogische uitgangspunten.

Het bestuur van de school heeft een grote ambitie op het vlak van duurzaamheid, zowel op het vlak van de techniek als op de educatieve waarde en de sociale duurzaamheid. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven is er gekozen om in een zeer vroeg stadium met een installatie adviesbureau samen te werken die gespecialiseerd is in duurzame toepassingen, Invent uit Beilen (Dr). 

In samenspraak met de school is gekozen voor een Total Engineering opdracht waarbij de opdrachtgever optimaal wordt ontzorgd en zich volledig kan richten op het bewaken van de onderwijskundige aspecten van de school. Ons bureau heeft zorg gedragen voor alle partijen, procesmanagement en budgetbewaking. Een opgave die met een scherp taakstellend budget toch de mogelijkheid kent om een goede prijs/kwaliteit verhouding te realiseren.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]