Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

ZuidWestHoek Ossendrecht

(foto 1 van 10)

School voor MAVO en Voorbereidend MBO

De massa van het gebouw is compact maar ook luchtig. Door vides, doorkijkjes en daklichten wordt voortdurend een relatie gezocht tussen de verdiepingen in het gebouw en met de omgeving. De compacte stapeling van functies maakt de school dynamisch en spannend, de lucht in het gebouw zorgt voor rust en ontspanning. De gekozen vorm levert gunstige bruto-nettoverhoudingen en is daarmee ook energetisch gunstig. Door bewerking van de compacte massa wordt de relatie met het landschap versterkt. Met overstekken aan de voorzijde ontstaan beschutte plekken en loopt het buitenterrein als het ware naar binnen. De inkepingen aan de bovenzijde zijn ingezet om de bovenste verdieping van voldoende daglicht te voorzien.

De gevel is grotendeels opgebouwd uit een combinatie van smalle vlakke, gekleurde stalen panelen. De horizontale belijning bij de vloerranden is de invoer voor de natuurlijke ventilatie en verbergt de buitenzonwering. Afhankelijk van de achterliggende functie is de gevel soms volledig dicht (gymzalen) of meer transparant. De aula/ overblijfruimte is volledig beglaasd. De soepele overgang van binnen naar buiten is hier dan ook het meest voelbaar. Dit wordt nog versterkt met het naar binnen doorzetten van het gevelmateriaal.

Het gevelbeeld verstrekt het sculpturale karakter van de compacte bouwmassa. Hierdoor ontstaat een eigenzinnig, onderscheidend beeld van de school in de ‘verborgen’ boskamer. De gevel benadert de school als een samenhangend geheel (geen van de afdelingen is in het gevelbeeld immers sterker geprofileerd dan de andere). Tegenover de sculpturale abstractie van de buitenzijde staat de verrassend open, transparante en ruimtelijke binnenzijde.

Kijk voor een video van de opening van de school op de website (website link in het rechtermenu)

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]

Externe adviseurs
[-]

HEVO Den Bosch
Constructieadviseur: Van der Laar Eindhoven
Installatieadviseur: Becks, Den Bosch
Adviseur bouwfysica: Peutz, Mook
Bouwkundig aannemer: Aannemingsbedrijf Fraanje BV ‘sHeer Arendske
Aannemer E-installaties