Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Westenhage, Zwolle

(foto 1 van 8)

Westenhage in Westenholte

De locatie van het project Westenhage ligt tussen de Voorsterweg en de Hasselterweg. Nog niet zo lang geleden was deze plek de rand van Westenholte. Vanaf 1995 is aan de Noordzijde van de Hasselterweg Stadshagen, de nieuwe uitbreidingswijk van Zwolle gerealiseerd. Deze wijk heeft nu ruim 20.000 inwoners en zal doorgroeien naar 30.000 inwoners, dus nu al veel groter dan het dorp Westenholte met ruim 5000 inwoners.

In 2006 zijn wij na een architectenselectie begonnen met het ontwerpen van de gebouwen. De vraag van Driezorg was om zelfstandige appartementen voor senioren te ontwerpen met de mogelijkheid om zorg te bieden. Het was vanaf de start van het project duidelijk dat vanuit de gemeenschap van Westenholte er veel vraag was naar dergelijke appartementen.

De positie van de bouwkavel, aan de rand van Westenholte en langs de doorgaande drukke Hasselterweg, die de grens vormt van Stadshagen, geeft de mogelijkheid hier gebouwen te ontwerpen die Westenholte en Stadshagen stedenbouwkundig met elkaar verbinden. De gebouwen kunnen een schakel vormen tussen het dorp en de nieuwe stad. Dit is het stedenbouwkundige thema geworden, een gebouw met twee gezichten, het ene vindt aansluiting bij de dorpse traditionele bebouwing en de andere sluit aan op de moderne stad en de waarneming vanuit de voorbijrijdende auto.

Een andere belangrijke factor voor de stedenbouwkundige opzet van de gebouwen was de geluidbelasting van de woningen ten gevolge van het verkeer op de Hasselterweg. Daarom is één van de twee gebouwen als een “haak” om het tweede gebouw geplaatst. Zo schermt het ene gebouw het andere gebouw af van het geluid. De plaatsing van de twee gebouwen ten opzichte van elkaar laat een intieme buitenruimte ontstaan tussen de gebouwen, een soort dorpspleintje.

Het gebouw aan de kant van Westenholte heeft een carré-vorm en bevat 44 woningen. De begane grond van dit gebouw bevat geen woningen maar biedt onderdak aan huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut en het diensten- en activiteitencentrum van Driezorg. Om dit gebouw optimaal te laten reageren op de dorpse omgeving hebben we op de vier hoeken van de carré een grote mansarde-kap toegevoegd. Deze kappen zijn drie lagen hoog en zijn te zien als narratieve elementen die aansluiting zoeken met de dorpse bouwstijl. Ondanks het feit dat het grootste deel van het gebouw een plat dak heeft, geven deze kappen het gebouw een krachtige uitstraling waarin de kappen domineren over de platte gedeelten.

Het gebouw langs de Hasselterweg bevat 48 woningen en heeft aan de zijde van de weg een galerij, deze galerij is volledig beglaasd om de woningen te beschermen tegen het geluid. Dit geluidscherm en de platte daken geven het gebouw aan de kant van Stadshagen een eigentijdse uitdrukking en een schaal die past bij de waarneming vanuit de auto.

Voor de gevelmaterialen van beide gebouwen is gekozen voor baksteen, een prachtige paarsrode steen in een groot formaat (dubbel waalformaat) en een geëngobeerde witte baksteen in waalformaat. De grote paarsrode steen past bij de schaal van de stoere gebouwen en past qua kleur zowel bij het dorp als bij de stad. De witte steen nuanceert op een grafische manier de schaal van de appartementengebouwen. Voor de kappen is gekozen voor een traditionele keramische antraciet dakpan.
Alle appartementen zijn sociale driekamer huurappartementen met een netto oppervlakte van ongeveer 80 m2 en de woningen voldoen aan Woonkeur. De appartementen aan de Hasselterweg hebben een plattegrond met de woonkamer aan het binnenpleintje en een eetplek aan de galerijgevel. Zo wordt er gewoond aan beide gevels omdat het uitzicht naar beide kanten geheel anders maar wel aantrekkelijk is. Het carré-vormige gebouw bevat appartementen met de woonkamer aan de buitenzijde over de volledige breedte van de woning en de slaapkamers bevinden zich aan de binnenzijde. De gebouwen zijn natuurlijk voorzien van liften en extra brede galerijen.

Ook het terrein rond de gebouwen is met veel aandacht ontworpen, tussen de gebouwen bevindt zich een wadi met vochtminnende planten, het oppervlakte water van de bestrating wordt afgevoerd naar deze wadi, dit is zichtbaar gemaakt met kleur in de bestrating.

De contextuele gebouwen maken een verbinding in het stedelijk weefsel tussen het moderne Zwolle en het dorpse Westenholte en zijn daarmee in stedenbouwkundige zin van belang. De gebouwen tonen zo aan dat de essentie van architectuur niet gaat over het toepassen van originele vormen.

Projectinfo
[+]

Externe adviseurs
[-]

Van den Berg Groep 
Lucien Hamerpagt (project architect)