Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Opleidingscentrum, Helmond

(foto 1 van 12)

Centrum voor beroepsonderwijs

Opleidingscentrum speelt in op onderwijsvernieuwing

Het opleidingscentrum aan de Keizerin Marialaan biedt een aantrekkelijk toekomstperspectief voor het beroepsonderwijs in Helmond. De open structuur van het gebouw maakt de gewenste moderne onderwijs- en samenwerkingsvormen moge-lijk. De ruimtelijk opzet verbindt niet alleen ruimten voor theorie- en praktijkonderwijs met elkaar maar creëert ook ruimte voor interactie. De centrale boulevard op de eerste verdieping koppelt alle ruimten aan elkaar en vormt samen met de pleinen een ontmoetingsplaats voor leerlingen, studenten en docenten maar ook voor de stad. In het opleidingscentrum hebben zowel de bovenbouw van het Vakcollege dr. Knippenberg (VMBO) als de afdelingen werktuigbouw, elektrotechniek, ICT, economie, bouwtechniek en volwasseneneducatie van het ROC ter AA (MBO) hun thuisbasis.

Een deel van het technisch onderwijsprogramma is daarbij ondergebracht in het Innovatief Praktijkcentrum (IPC). Met dit bijzondere en integrale onderdeel wordt een wervende brug geslagen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Gezamenlijk kunnen ROC en bedrijfsleven opleidingen verzorgen maar ook activiteiten als bedrijfspresentaties en conferenties organise-ren. Ruimtelijk ontwerp

Stedelijk ritme
De onderdelen van het opleidingscentrum ontlenen hun kracht aan de compositie van het totale gebouw. Enerzijds het ritme van min of meer identieke massa’s aan zowel de oost- als de westzijde en anderzijds de ruimtelijke interne verweving maken het gebouw specifiek, krachtig en bijzonder. Tegenover Kasteel-Noord is aan de voorname Keizerin Marialaan naar een eigentijds tegenwicht gezocht.

Interactie
De langgerekte werkplaatsen van weleer zijn vervangen door een compacte stapeling van simulatieateliers waardoor de interactie tussen de verschillende onderdelen eenvoudiger mogelijk is. Lange gangen zijn niet meer nodig. De gewonnen ruimte komt de ontmoetingsruimten ten goede. De schoolgebouwen van vroeger met veel standaard theorielokalen zijn getransformeerd tot drie studiehuizen in drie tot vier lagen. De afmetingen zijn afgestemd op diverse flexibele onderwijs-vormen. Zij vormen samen met de pleinen aan de Keizerin Marialaan de bouwstenen van de nieuwe structuur. Door het ineenschuiven (als een luciferdoosje) van deze elementen ontstaat een uitdagende samenhang en overlap van theorie-, praktijk-, en ontmoetingsruimten.

Binnen-Buiten
Het opleidingscentrum vormt stedenbouwkundig een ‘doordringbare’ rand van bebouwd Helmond. Een loop- en fietsroute gaat onder de boulevard door en verbindt de Helmondselaan met de Keizerin Marialaan. Aan deze route is het leerrestau-rant van het Vakcollege dr. Knippenberg gelegen. De pleinen aan de Keizer Marialaan verschillen qua karakter. Het plein op de kruising Keizerin Marialaan/Oostende is het meest openbaar. Aan dit plein ligt op het zuiden het leerlingenrestaurant. Het plein tussen de vleugels van het Vakcollege dr. Knippenberg is bedoeld als buitenruimte voor leerlingen en heeft meer het karakter van een hof. De overblijfruimte en de hoge hal zijn prominent met dit hof verbonden.

Boulevard en pleinen
Op de eerste verdieping zijn alle ruimten met elkaar verbonden. De ‘boulevard’ op deze verdieping voert langs open leercentra, praktijkruimten en ontmoetingspleinen. Het hart van het ROC ter AA is het twee verdiepingen hoge overkapte plein aan de boulevard; het marktplein met ontmoetings- en verblijfmogelijkheden. Om en aan dit plein zijn recepties, onderwijsruimten, een klein restaurant, studentenvoorzieningen, een collegezaal en een deel van het Innovatief Praktijk-centrum gesitueerd. Ook het Vakcollege dr. Knippenberg heeft haar spil aan de boulevard. Aan de open, hoge hal, die de buitenruimten met elkaar verbindt, zijn de receptie, mediatheek, onderwijsruimten en verblijfsplekken gesitueerd. Vanuit deze hal is er zicht op het buitenpodium in het hof waaraan ook de overblijfruimte is gelegen.

Mix van onderwijsruimten
De werkplaatsen zijn als hoge, compacte hallen vormgegeven. Scheidingswanden (deels van glas) zijn toegevoegd als dat om akoestische of stoftechnische redenen noodzakelijk is. De bouwkundige structuur is flexibel in opzet en laat ruimte voor (onbekende) toekomstige ontwikkelingen. De studiehuizen zijn open van structuur. De basisafmetingen, de constructie van de studiehuizen en de plaatsing van de trappen zijn zo gekozen dat, naast de bekende lokalenindeling, ook open leerdo-meinen met een mix aan kleinere en grotere lokalen en tutorruimten mogelijk zijn.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]