Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Mondriaan college, Den Haag

(foto 1 van 9)

Locatie Tinwerf Den Haag

ROC MONDRIAAN COLLEGE, LOCATIE TINWERF DEN HAAG
Renovatie en vervangende nieuwbouw

De industriële omgeving van de Tinwerf is een passende locatie voor de MBO praktijkopleiding voor ‘vakmanschap en techniek’. Met het naast gelegen ‘opleidingscentrum voor bouw en autotechniek’, die door het bedrijfsleven is geïnitieerd, is, mede door de transformatie van de gevel, een samenhangend geheel ontstaan.

In de bestaande situatie zijn de werkplaatsen allen ver verwijderd van de theorielokalen. De theorielo-kalen zijn separaat ondergebracht in de hoogbouw. Het bestaande gebouw is gedateerd, slecht geïso-leerd en heeft een matig klimaat.

Na een uitgebreide haalbaarheidstudie hebben wij in overleg met de opdrachtgever voorgesteld het gebouw niet alleen (bouw- en klimaattechnisch) ingrijpend te renoveren en de gevel te vernieuwen, maar ook intern het gebouw grondig aan te pakken, waardoor recht gedaan kan worden aan nieuwe onderwijsconcepten. Door beperkte sloop en geconcentreerde nieuwbouw is een sterkere concentratie van werkplaatsen en theorieruimten ontstaan rond een centraal ontmoetingsplein. Er is nu veel meer ruimte voor een inspirerende uitwisseling en integratie van kennis en kunde. Door de clustering van specifieke vaklokalen met daartussen een buffer van algemene onderwijsruimten is ingezet op flexibili-teit en uitwisseling.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]