Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Havo ORS Lek en Linge, Culemborg

(foto 1 van 12)

Uni-locatie voor Lek en Linge

Campus van scholen
Aan de rand van de ecologische wijk Lanxmeer te Culemborg is het gebouw voor HAVO geprojecteerd. Samen met het brugklasgebouw, het VMBO-gebouw en het hoofdgebouw (voor vwo en sport) vormt ze een uni-locatie voor Lek en Linge.

Massa

De massaontwikkeling is sterk bepaald door een aantal locatiegebonden gegevens: de naburige woningen, waarbij uitzicht, privacy en bezon-ning gewaarborgd moeten blijven; de wens voor een open relatie met het landschap (kenmerkend voor de wijk Lanxmeer) en het krappe oppervlak van het kavel.
Resultaat is een Z-vormige massa, die zich ontwikkelt van drie lagen evenwijdig aan de Multatuliweg, via een tweelagig tussenlid naar een opgetilde sporthal in het groen.
Door de vrije ruimte onder de sporthal wordt in sterke mate een relatie met het achterliggende landschap gelegd. De ruimte is tevens benut voor een iets verdiepte fietsenstalling.
Het bouwdeel vormt samen met de brugklas ‘de poort’ van de Multatuliweg. Overhoeks is er zicht op de andere gebouwen van Lek en Linge en is de dynamiek van de straat voelbaar. De glazen gevel van de overblijfruimte spiegelt zich aan de glazen hoek van het brugklasgebouw.

Organisatie
Aan het goed op de zongelegen plein is de overblijfruimte/aula gelegen als centrale spil van het gebouw. Op de begane grond zijn aan de straat verder de creatieve vakken gesitueerd. Meer in de luwte zijn de onderwijsruimten voor gamma-vakken opgenomen. Op de eerste verdieping ligt centraal de grote mediatheek en is (door een ruime vide) zichtbaar vanaf de begane grond. De alfa-vakken vormen hier een cluster. Op de bovenste verdieping is de ruimte geschikt voor het beta-lab en de personeelsruimte met een dakterras.
De compacte opzet en logistiek vertaalt zich in zeer gunstige bruto-nettoverhoudingen.

Materialisatie
Passend bij de relatie met de ecologische wijk Lanxmeer en in aanvulling op de andere gebouwen van Lek en Linge is de keuze van het bak-steen: de Z-vormige massa is uitgewerkt in drie aardse texturen en donkerbruine tinten.
Verlopend van een strakke, lichtglimmende steen met donkere voeg aan de Multatuliweg, die een zekere formele uitstraling geeft naar een vrije en brute handvormsteen (in wildverband) voor de opgetilde sporthal om het zwevende gevoel boven het landschap te versterken.

Kleur als verbinding tussen binnen en buiten
De gevel van de sporthal is uitgewerkt in eternitstroken in drie tinten: een diepbruine, kleur passend bij het metselwerk, een warme rode kleur en een frisse witte kleur, die zich doorzetten in het interieur. De verbindende vloeren en een aantal accentwanden zijn in rood tinten uitgewerkt tegenover het verder overwegende wit van de plafonds en de overige wanden.

Duurzaam
In dit gebouw zijn duurzaamheid en ecologisch bouwen een vanzelfsprekendheid maar niet altijd herkenbaar. Om die vanzelfsprekendheid meer zichtbaar te maken, is de eternitgevel van de sporthal verrijkt met een ‘broed’wand van zestig witte nestkastjes. De nestkastjes zijn gemaakt door leerlingen van het VMBO en de HAVO. Aan de zijde van de woningen zijn begroeide gevels voorzien aansluitend bij de moestuin en het waterbekken van de school.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]