Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Comenius College, Krimpen ad IJssel

(foto 1 van 12)

Samenhang van buitenterrein

In 2001 is door middel van nieuwbouw tussen de bestaande bebouwing een nieuwe structuur voor de totale school ontwikkeld. Hierbij is nadrukkelijk ingezet op de samenhang van buitenterrein, nieuwe uitnodigende entrees (voor leerlingen en bezoek) en aula/ overblijfruimte. De uitbreiding uit 2010 is daar een vervolg op waarbij, naast de uitbreiding van het aantal lokalen en een betere vakclustering, ook beoogd is de aula tot het ruimtelijke hart van de school te maken.

Door toevoeging van een tribune/trap in de aula ontstaan, naast een ‘hangplek’ in de pauzes, meer aantrekkelijke moge-lijkheden voor theater in de school. Een aantal lokalen is, door middel van een tussenruimte, via glazen schuifdeuren met elkaar verbonden, waardoor andere werkvormen eenvoudiger en leuker mogelijk zijn. Een deel van de aula kan met een glazen wand afgescheiden worden. Ook hier ontstaat flexibele ruimte voor extra (zelfstandige) werk- en leerplekken.

De nieuwbouw wijkt qua vorm en materialisatie af van de bestaande bebouwing. De donkere baksteen is ingezet om ‘robuuste’ overgangen te maken. De invullingen zijn echter ‘zacht’ en warm door de combinatie van hout, glas en zink.
De uitbreidingen zijn gerealiseerd zonder dragende wanden en met een flexibele opzet van de installaties. De materialisa-tie van het interieur is kleurrijk en warm en, in nauw overleg met de opdrachtgever, afgestemd op intensief gebruik.

Zowel tijdens de uitbreiding en renovatie in 2001 als in 2010 is de school ‘gewoon’ in gebruik gebleven. Een precieze afstemming met betrekking tot planning, veiligheid, lawaai en logistiek rond de school vormde een essentieel onderdeel van de voorbereiding en uitvoering.

De uitbreidingen beogen meer onderwijsruimte te creëren maar altijd met het doel ook meer ruimtelijke samenhang en openheid te bieden. De nieuwbouw en renovatie daagt uit om onderwijsvernieuwingen toe te laten en wil een sprankelend en karaktervol huis zijn voor de kleinschalige scholengemeenschap.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]