Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Albeda College, Rotterdam

(foto 1 van 15)

Markant en eigenzinnig gebouw

Het plan voor de Kop van Zuid is de materialisatie van de idee het stadscentrum van Rotterdam over de Maas te laten uitgroeien naar Rotter-dam-Zuid. Daar, op de intussen grotendeels verlaten haventerreinen, vindt inmiddels een hoogwaardige grootstedelijke ontwikkeling plaats.
Twee scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, die onder meer opleiden voor functies in de horeca en gezondheidszorg, hebben de locatie verworven op de zuidelijke punt. Het terrein is schegvormig, met aan de westzijde een gedempte haven, die is omgevormd tot een langwerpige parkstrook en aan de oostzijde het NS-tracé Dordrecht-Rotterdam, waarlangs ook de hoge snelheidstrein zal rijden. Het stedenbouwkundig plan benadrukt de importantie van deze plek, ondermeer door op de zuidpunt een duidelijk verticaal accent voor te schrijven, dat tevens de noordzuidrichting benadrukt.

Dit is de opmaat naar een markant en eigenzinnig gebouw dat sterk reageert op de ambitieuze stedenbouwkundige setting.

De identiteit van de twee scholen is manifest (het torengebouw huisvest de Prinses Margrietschool, de V-vormige laagbouw bevat de ruimten voor het Albeda College), terwijl er toch sprake is van een samenhangend gebouw.
Inmiddels is de Prinses Margrietschool een integraal onderdeel van het Albedacollege.

Het exterieur is zorgvuldig en met een hoog ambitieniveau gematerialiseerd en gedetailleerd, binnen het taakstellend budget van OC&W.

Het interieur bevat een grote diversiteit aan verschillende ruimten, afgestemd op de desbetreffende gebruikersgroepen, waaronder de afdelin-gen onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening, horeca, kantoorvoorzieningen en sport.

De afwisseling van hoge en lage ruimten, transparante en dichte vlakken, grote en kleine niveauverschillen leidt tot bijzondere ruimtelijke kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden.
De gebouwstructuur is bouwkundig eenvoudig herindeelbaar, waardoor functieveranderingen en onderwijsvernieuwingen letterlijk de ruimte hebben.

De entree is op de eerste verdieping gelegen. Hierdoor ontstaat een goed zicht, over de auto’s heen, op het spoor en het groen. Het hart van het gebouw is een dubbelhoge ruimte die de verschillende afdelingen met open trappen verbindt. Door het ontmoetingsplein voor studenten op de eerste verdieping te leggen is er in de plint van het gebouw veel ruimte voor functies die de wijk bij het onderwijsgebouw kunnen betrekken. Er zijn sportvoorzieningen, die daarmee voor derden in de avonden en weekenden toegankelijk zijn terwijl het gebouw verder gesloten is. De restaurants, die door studenten worden ‘gerund’, zijn toegankelijk voor derden vanaf de straat. De diepe ruimte op de begane grond laat tevens toe om parkeren op eigen terrein binnen het gebouw op te lossen en een hulpcentrale voor EZH op een charmante wijze daarbij in te passen.

Op het studentenplein op de eerste verdieping is veel natuurlijk daglicht en ruim zicht op de omgeving. De ramen van de patioruimte grenzend aan de belangrijkste verkeersruimten van het onderwijsgebouw bevatten, als onderdeel van een kunstproject, de initialen van alle studenten die op het moment van de oplevering verbonden waren aan een van de twee scholen. Op het studentenplein is prominent de grote collegezaal in een robuuste staalbeplating herkenbaar. In de dubbele wand (voor geluidisolatie) van deze zaal zijn (nauwelijks zichtbaar) nissen voor het grote aantal lockers opgenomen. Bijzonder is de hoogbouw, toegankelijk met een aantal snelle liften. Elke verdieping heeft een eigen karakter en sfeer kenmerkend voor het praktijkgerichte onderwijs. Zo is er een verdieping als een ziekenhuisafdeling of een verdieping als een admini-stratiekantoor. Het verschil in gebruik en uitstraling per afdeling en onderwijsrichting wordt als het ware per horizontale laag bevestigd. De stedenbouwkundig gewenste toren bleek, ondanks de logistieke twijfels, een werkbare voor dit onderwijsconcept.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]

Externe adviseurs
[-]

Rotterdam i.s.m. Peter Wilson (Bolles+Wilson, Münster)