Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Woonpark Foreest, Driebergen

(foto 1 van 11)

Woongebied met bijzondere duurzaamheidsambities

Aan de Lange Dreef in Driebergen ontwikkelen Heuvelrug Wonen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug een nieuw woongebied met bijzonde-re duurzaamheidsambities. Om deze goed te kunnen invullen, maximaal aansluitend bij de doelstellingen van De Lange Dreef CV, is een interdisciplinaire benadering nodig. Teamwork is de beste betekenis van het woord, van specialisten die innovatie en creativiteit hoog in hun vaandel dragen.

Het plangebied, ingesloten tussen de huidige bebouwingsgrens langs de Lange Dreef en Landgoed Dennenburg, heeft een hoge landschappelij-ke en ecologische waarde en hoort bij het culturele erfgoed van Driebergen en omgeving. In de landerijen rondom Landgoed Dennenburg, gelegen in het typische Kampenlandschap, bewerkten de pachters vroeger het land en droegen zo bij aan de economie van de streek. De ontwikkeling van dit plangebied is een grote uitdaging. Unieke landschappelijke waarden en historisch erfgoed moeten worden bewaakt en gekoesterd: binnen deze kaders dient een aantrekkelijk, marktgericht woningaanbod ontwikkeld te worden voor diverse doelgroepen, van de sociale huursector tot de hogere welstandsklassen. Dit wijst in de richting van pluriformiteit, terwijl de landschappelijke inpassing juist behoef-te heeft aan rust en harmonie.

Bij een plan dat het duurzame visitekaartje moet worden van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en corporatie Heuvelrug Wonen, hoort archi-tectuur van navenante kwaliteit. De kracht daarvan is, dat ze het stedelijke gezicht van Driebergen stapsgewijs verbindt met het groene karakter van de ecologische zone en de karakteristieken van het aangrenzende landschap. Tegelijkertijd anticiperen de planindeling en de architectuur op het verloop van het drogere, hoger gelegen plandeel in het noorden naar het nattere gebied in het zuiden. Variatie en ver-scheidenheid typeert de verschillende woonclusters. Toch is er, door het gebruik van dezelfde ingrediënten, sprake van een diepe samenhang. Hiermee wordt creatief ingespeeld op de richtlijnen van het beeldkwaliteitsplan. Met als resultaat: een kwalitatieve woonbeleving, waarin doelgroepen van sociale tot koopkrachtige sector zich thuis voelen.

In GPR-Gebouw krijgen de woningen een hoog puntentotaal met een gemiddelde score van 8.0. De beste woningen op de GPRranking
hebben zelfs een score van 8.38. Dit alles is onder meer te danken aan de extreem lage EPC: een gevolg van de hoogwaardige thermische buitenschil, in combinatie met de ecologische en CO2-neutrale verwarming van BeGreen. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame,
onderhoudsvriendelijke materialen. Deze hebben bovendien een mooie veroudering, waardoor ook in de toekomst esthetische kwaliteit gewaarborgd is. Denk bij de materialisatie onder meer aan FSC-hout voor de kozijnen, bakstenen voor de gevels en betonnen dakpannen: harde in plaats van onderhoudsgevoeliger zachtere materialen.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]

Externe adviseurs
[-]

Buitenruimte: TLU landschapsarchitecen