Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Maris Bohemen, Den Haag

(foto 1 van 12)

VMBO-school met sportgebouw

De vorm van het schoolgebouw is in sterke mate geïnspireerd door de locatie en het specifieke school-programma. Vanuit de school is er de wens om vorm te geven aan een duidelijk gescheiden bovenbouw en onderbouw, waar naast klassikaal onderwijs, ook praktijkonderwijs op leerpleinen mogelijk is. Daarnaast is het vooral gewenst de leerlingen een veilige, beschermde buitenruimte te bieden gekoppeld aan een dynamische overblijfruimte.

De kromming van de weg is dankbaar gebruikt om het gebouw vanuit het midden naar tweezijden te verbreden tot een ‘vlinderstrik’. Het gebouw begeleidt daarmee de weg en de verbreding van het gebouw maakt ruime leerpleinen op de koppen mogelijk.
Programmatisch bestaat de school links en rechts uit een bovenbouw- en onderbouwvleugel die elkaar ontmoeten in de centrale dubbel hoge ruimte. 

Dankzij de gekozen kolommenstructuur met slechts dragende wanden bij trappenhuizen en sanitaire groepen, is de school maximaal flexibel. Een aantal niet-dragende tussenwanden is volledig installatievrij gehouden om deze later eenvoudig te kunnen verwijderen. De school bevat een gebalanceerd ventilatiesysteem met hoogrendement warmteterugwinning.

Terugliggend ten opzichte van de school is een vrijstaande sporthal toegevoegd. Stedenbouwkundig levert dit, samen met de naburige kerk, een gebalanceerde ‘korrel’-grootte en transparantie aan de laan. Deze hal is niet alleen in gebruik door de school, maar ook door verenigingen uit de wijk. De sportruimte bestaat uit twee gymzalen gescheiden door een optrekbare wand.

De sporthal is terughoudender gematerialiseerd om vooral de school te benadrukken. De voorbouw van de sporthal bestaat uit een semi-transparante gevel met een verticale geleding. Middels bijzondere verlichting vormt dit in de avond een lichtbaken aan de Mgr. Nolenslaan, terwijl overdag de beweging van sporters te volgen is. De sportzalen zijn verder bekleed met onbehandeld western-redceder.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]