Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Noordzuidlijn, Amsterdam

(foto 1 van 4)

Metrostations

Station Ceintuurbaan
Dit station komt te liggen onder de Ferdinand Bolstraat in de Pijp. Vanwege de nauwe ruimte tussen de funderingen van de aanpalende panden krijgt het station twee verdiepingen, met op elke etage een perron. Eén perron op 16,5 meter onder NAP en een op 26,5 meter onder NAP. Hiermee wordt dit station het diepstgelegen station van de Noord/Zuidlijn. Vanwege de grote diepte is het te overbruggen hoogteverschil dusdanig groot dat het perron alleen toegankelijk zal zijn per lift en via roltrappen. Vaste trappen zullen hier niet worden toegepast. Het station zal twee uitgangen krijgen, een op de hoek van de Albert Cuypmarkt en de Ferdinand Bolstraat en een op de hoek van de Ceintuurbaan en de Ferdinand Bolstraat.

Station Centraal Station
Vooral de kruising van de metro met het Centraal Station van Amsterdam is een bouwonderneming die zowel op technisch als op planmatig gebied haar gelijke niet kent. Omdat het station van Pierre Cuypers een rijksmonument is, mogen de bouwwerkzaamheden geen schade aan het gebouw ver-oorzaken. Om toch de metrolijn en het metrostation eronder aan te kunnen leggen, is gebruikge-maakt van een aantal innovaties op het gebied van funderingstechnieken en ondergronds bouwen.

Van den Berg Bouwkundigen heeft in samenwerking met Benthem Crouwel Architecten de uitvoeringstekeningen gemaakt van de stations Ceintuurbaan en Centraal Station.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]

Externe adviseurs
[-]