Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Windesheim, Zwolle

(foto 1 van 8)

Bouwkundig tekenwerk & bestek

Het ontwerp voor dit gebouw is gemaakt door Broekbakema. De nieuwbouw van het beweegcentrum maakt onderdeel uit van het masterplan van de campus. Daarin liggen alle gebouwen rondom een centraal groen hart, bestaande uit twee lagen. Een plint die alle gebouwen intern met elkaar verbindt en daarop een verhoogd maaiveld dat geheel ingericht is als voetgangersgebied. Het beweegcentrum ligt aan de zuidelijke rand van de campus en vormt de overgang tussen het centrale hart en de sportvelden ten zuiden van de campus. Daarmee heeft het gebouw ook twee entrees. Aan de noordzijde voor studenten en medewerkers die van de campus komen en aan de zuidzijde voor mensen die van buiten komen, bijvoorbeeld om het therapiebad te bezoeken. Het beweegcentrum is een uitbreiding van het bestaande sportcomplex van de hogeschool en moet ook een interne verbinding met dit complex hebben. Op termijn wordt het oude complex vervangen en maakt de nieuwbouw samen met de bestaande ‘televisie’ onderdeel uit van een heel nieuw sportcomplex.
 
Van den Berg Bouwkundige verzorgde voor dit project vanaf de DO-fase het bouwkundige tekenwerk en schreef tevens het bestek

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]