Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

PPS

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)

Van den Berg Bouwkundigen geeft advies en werkt plannen uit van projecten binnen Publiek-Private Samenwerkingen (pps).

Bij DBFMO-biedingen (de meest gangbare vorm van PPS: Design, Build, Finance & Maintain) adviseren we, vanuit de ervaring met (internationale) architectenbureaus en inschrijvers tijdens het biedingstraject. Van den Berg Bouwkundigen vormt daarbij de brug tussen architectuur en bouwkunde. Door optimalisaties in materiaalkeuze, detailleringen, bouwkosten, bouwbesluittoetsingen en planningen van de uitwerking en het vergunningtraject wordt het verschil in deze biedingsfase gemaakt.
 
Daarnaast heeft Van den Berg Bouwkundigen ervaring met de uitwerking van het Maintain-deel van het DBFMO-contract. Ook levert Van den Berg Bouwkundigen een bijdrage aan het Plan van Aanpak voor de inschrijving.

Na een succesvolle bieding kan indien gewenst, met de opgedane kennis in de biedingfase, de bouwkundige uitwerking uitgevoerd worden in een geïntegreerd BIM traject.

Voorbeelden van PPS-ervaring:
- De nieuwe huisvesting van defensiemedewerkers Utrecht.
- De huisvesting dienst Sociale Zaken en Werk Groningen.
- De nieuwbouw en uitbreiding van een ziekenhuis.
- De nieuwbouw van penitentiaire inrichtingen (PI).
- De nieuwbouw van een Stadskantoor.
- De ver- en nieuwbouw van een Data Centre.

André Lageweg
[-]


Interview PPS

In november 2012 heeft het FD een bijlage gewijd aan PPS. Hierin legt André Lageweg uit hoe Van den Berg Groep meerwaarde creëert in een PPS. Lees hier het artikel.