Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Onderwijs

Zien en gezien worden

De uitdagende en gevarieerde omgeving inspireert en stimuleert de sociale cohesie. Er moet plek zijn voor avontuur en ontspanning. Het gebouw is open, functioneel en transparant. Het is overzichtelijk met een duidelijke structuur, maar ook verrassend en sfeervol door kleur, materiaal en daglicht.

Het gebouw biedt ruimte om in te spelen op de dynamiek van onderwijs en veranderende inzichten. Voor uiteenlopende onderwijsconcepten, nu en in de toekomst. Van klassikaal en frontaal onderwijs tot het werken in groepjes en in grote zelfstandigheid. Het ruimtelijk plan moet passen en toch flexibel zijn, koppelingen en (kruis)verbanden mogelijk maken, maar ook privacy en geborgenheid bieden. Het gebouw is duurzaam en heeft veel toekomstwaarde door de creatie van open structuren met logische multifunctionele verbindingen, de keuze van hoogwaardige (slijtvaste) materialen en 'slimme' geïntegreerde klimaatoplossingen.

De school is verankerd in en verbonden met de samenleving en de buurt. Het is op een vanzelfsprekende wijze verweven met de directe omgeving. De ruimte om de school is aantrekkelijk en uitnodigend. Het is een vanzelfsprekende overgang van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Juist de verbindende elementen, de gemeenschappelijke onderdelen, en de perifere gebieden vormen een wezenlijk onderdeel van de uitstraling, identiteit en sfeer van de school. De logistiek rond de school is veilig en overzichtelijk. De school heeft een duidelijk herkenbare identiteit, uitstraling en karakter. Tegelijkertijd is het verbonden met de stedenbouwkundige en historische context. Het gebouw en haar omgeving biedt ruimte om kennis, kunde en ideeën te delen en te exposeren.

De didactische visie en ambities van de school vormen de basis voor het plan. De school moet bijzonder en onderscheidend zijn. De school moet passen als een maatkostuum en toch ruimte laten voor veranderingen. Wij hechten daarom aan een inspirerende en vruchtbare samenwerking met gebruikers en opdrachtgevers. Samen met het ontwerpteam en ons bouw informatie model worden integraal alle aspecten van het bouw- en ontwerpproces in een zo vroeg mogelijk ingezet. Hiermee zullen belangrijke tijds- en extra kwaliteitswinsten, binnen de budgettaire mogelijkheden, behaald worden en dat zie je terug in de school!