Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Kentalis Weerklank is 21 september
feestelijk geopend

De locatie Kentalis Weerklank in Amsterdam is woensdag 21 september officieel geopend. Bewoner Ceyhun (14) onthulde met Mieke Jeursen, manager van Weerklank, een schilderij, gemaakt door zijn medebewoners.

27-09-2016

De bouw aan de Hoogheemraadweg 2 gebeurde stapsgewijs doordat het pand nog in gebruik was. Met de nieuwbouw van Kentalis Weerklank zijn verschillende zorgafdelingen in Amsterdam onder één dak gehuisvest. De zorgbehandelgroepen, zoals vroeg- en naschoolse behandeling, zitten nog in de cluster 2-school Kentalis Signis, maar de medewerkers van de ambulante zorg en het CommunicatieBehandelTeam (flex)werken vanuit de locatie aan de Hoogheemraadweg in Amsterdam.

Rol
De grootste rol in het nieuwe gebouw is echter weggelegd voor de cliënten. Weerklank is van oudsher een centrum voor observatie, diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Communicatieve Meervoudige Beperking (CMB). Ze zijn doof, slechthorend en/of hebben problemen met spraak en/of taal. Daarnaast is er sprake bijkomende problematiek, bijvoorbeeld gedragsproblemen, problemen in de omgang met anderen, problemen in de opvoeding of een verstandelijke beperking. Ze komen niet alleen uit Amsterdam, maar uit de hele provincie Noord-Holland en ver daarbuiten.

Uitgangspunt
Het uitgangspunt van de bouw was dan ook zo normaal mogelijk wonen voor deze cliënten, die in behandeling met verblijf (residentiële zorg), dagbehandeling of logeeropvang zijn. Voor hen is Weerklank hun (t)huis en hun wereld. Elke leefgroep heeft een eigen woonruimte met een geheel eigen sfeer. De leefgroepen beschikken bovendien over een eigen keuken, zithoek, eethoek, speelruimte, hal en eigen sanitaire voorzieningen. Maar kunnen zich ook bijvoorbeeld ontspannen in de natte en droge snoezelruimte of terugtrekken in een prikkelarme ruimte of plek. Ook is er een gymzaal vol met allerlei mogelijkheden om te bewegen.

Buiten ligt een grote belevingstuin waar de kinderen kunnen rennen, spelen en ontdekken. De buitenwereld is naar binnen gebracht door op de ramen van de flexwerkruimtes plakplastic in de vorm van hoog gras aan te brengen en op de vloer van het lichte, maar toch robuuste, gebouw is gras en zand nagebootst.

Bijzondere steen
Maarten Laout, architect heeft voor woon- zorgcomplex Weerklank in Amsterdam gezocht naar een bijzondere gevelsteen die reageert op lichtinval en mee zou veranderen met het tijdstip van de dag. De DuecoRock van Daas Baksteen viel direct op door de bijzondere afmetingen van 30,40 en 50 cm lang.
Door het fabricageproces waarbij steeds drie aan elkaar zittende stenen worden gebakken en vervolgens worden losgebroken, ontstaat een prachtig gestreept patroon met een grove, diepe structuur. Die diepe structuur geeft, afhankelijk van de stand van de zon, steeds wisselende schaduwen en highlights. Dit brengt de gevel tot leven.
Het gebouw omarmt een grote tuin met veel bewegingsruimte voor bewoners. Door de specifieke problematiek bewegen de bewoners wel eens onhandig en zijn ze soms boos. Daarom is in het PvE specifiek benoemd dat wanden en gevels niet scherp of ruw mogen zijn. De ruige DuecoRock gevelstenen zijn daarom alleen buiten fysiek bereik toegepast. Op de begane grond is een bijpassende, veel 'zachtere' sortering strengperssteen toegepast. Deze steen is in dezelfde kleur en uit exact dezelfde klei vervaardigd als de DuecoRock. Hierdoor kon bovendien het functionele verschil tussen de woonvertrekken op de verdiepingen en de overige ondersteunende ruimten tot uitdrukking worden gebracht, een belangrijke eis uit het gemeentelijke beeldkwaliteitsplan.