Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Van den Berg Groep en De Groot
Vroomshoop winnen aanbesteding voor
Wellantcollege te Utrecht

Uit vijf uitgenodigde partijen is Team De Groot Vroomshoop, waar Van den Berg Groep onderdeel van uitmaakt, geselecteerd voor de nieuwbouw van het Wellantcollege te Utrecht.

31-08-2015

Van den Berg Groep heeft met De Groot Vroomshoop en een bevlogen ontwerpteam een integraal ontwerp gemaakt voor het Wellantcollege Utrecht om het huidige onderwijsgebouw aan het Theo Thijsseplein te slopen en vervangende nieuwbouw te realiseren. Naast een schoolgebouw met onderwijsruimten, een gymzaal en kantoren, worden op het ingerichte terrein ook een dierenverblijf en een kas gerealiseerd.

Wij hebben het Wellantcollege in de afgelopen jaren leren kennen als een organisatie die het Groen denken en doen werkelijk in praktijk heeft gebracht. Het onderstaande citaat is voor een inspiratiebron bij het ontwerp voor deze vervangende nieuwbouw:

“De betekenis van 'groen' is behoorlijk veranderd. Groen is een manier van leven geworden: een mentaliteit, een inspirerende manier van denken. Groen is vervlochten geraakt met alle aspecten van onze samenleving. Het nieuwe 'groene denken' heeft Wellantcollege ook veranderd, gevormd. Het is een mentaliteit die Wellant graag wil stimuleren en uitdragen. Groen denken volgens Wellantcollege is duurzaam en innovatief maar zeker ook economisch relevant. Winstgevend dus.” 

Dat inspireert! Met ons ontwerp hebben we een vertaalslag gemaakt om deze inspirerende en aansprekende visie zichtbaar, voelbaar en tastbaar te maken in het gebouw.

Wij kijken uit naar een prettige voortzetting en voorspoedige realisatie van dit plan.