Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Masterclass onderwijsvastgoed 4.0

De terugtredende overheid in Nederland is al lang geen trend meer. Ook niet binnen het onderwijs. Verdergaande doordecentralisatie zal tot gevolg hebben dat schoolbesturen straks zelf kunnen beschikken over de benodigde financiën voor onder andere de in gebruik zijnde gebouwen.

23-01-2015

Het programma voor het vastgoed moet helder zijn: is het schoolgebouw een gebouw voor de toekomst? Is er voldoende instroom van leerlingen? Past de leeromgeving bij het te gegeven onderwijs? Wat is het imago van de school? Voelt de leerling zich thuis op de school? Kan de school inspringen op de digitalisering binnen het onderwijs? Kortom, allemaal vragen die betrekking hebben op het vastgoed en in het businessplan moeten terugkomen.

Herkent u zich in deze vragen? Dan kunnen Van den Berg Groep en ProMan hierop samen met u een antwoord formuleren middels een interactieve Masterclass op basis van uw eigen casus. In één dag vormt u, samen met ons, een weloverwogen gerapporteerde vergelijking tussen verschillende vastgoed strategieën met daarbij vervolgstappen voor de uitwerking.

Zie voor meer informatie: Masterclass Onderwijsvastgoed