Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Dit mag u niet missen! Seminar
Strategisch Voorraad Beleid op 30
januari 2015

Uw Strategisch Voorraad Beleid delen en verbeteren samen met collega corporaties.

20-01-2015

Het Strategisch Voorraad Beleid van uw corporatie is mede bepalend voor de toekomst van uw corporatie. Het is van groot belang dat het SVB goed doordacht en actueel is en zich periodiek aanpast en verbetert. Het kan best lastig zijn om dat binnen uw eigen corporatie goed voor elkaar te krijgen en in beeld te hebben. Daarom nodigen wij u en uw collega’s uit om van het SVB van collega corporaties te leren en om een deskundig advies te krijgen.

Uitnodiging
Neemt u de uitdaging aan om deel te nemen aan ons Seminar SVB? Tijdens dit seminar is het de bedoeling dat u uw eigen SVB presenteert aan de hand van vooraf gestelde vragen van Van den Berg Groep. Vervolgens komen er drie
reacties van deskundigen over het proces, de inhoud en het vervolg.

Resultaat
De deelnemers kunnen na afloop de kwaliteit van hun SVB beoordelen. Vervolgens kan binnen de eigen organisatie richting gegeven worden aan een eventuele verbetering van het SVB.

Download de flyer voor meer informatie.

U kunt zicht opgeven via: elimburg@vandenberggroep.nl