Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Flexibel omgaan met Bouwregelgeving

Maandag 13 januari heeft het Actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit haar eindrapport “Flexibel omgaan met Bouwregelgeving” overhandigd aan minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok.

22-01-2014

Dit gebeurde door Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw in de Pulchri Studio in Den Haag.
Van den Berg Groep is nauw betrokken bij de totstandkoming waarbij zowel Joop Petit als Jan Schinkel ook een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd. Het achterliggende doel is om ook langs deze weg een bijdrage te leveren aan een slagvaardige, kwalitatief hoogwaardige en innovatieve bouwsector.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Jan Schinkel (jsc@hanvanzwieten.nl) en of Wim Dankelman (wdankelman@vandenberggroep.nl) 038 38 59 739.

Het eindrapport is te dowloaden aan de rechterzijde (DOWNLOAD PDF).