Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Governance code “Veiligheid in de
bouw”

Donderdag 16 januari was Wim Dankelman namens Van den Berg Groep aanwezig bij de ondertekening door vijftien bouwpartijen van de governance code “Veiligheid in de bouw”.

21-01-2014

Vijftien partijen uit de bouwsector, waaronder de grote bouwbedrijven, installateurs en adviseurs en (rijks-)opdrachtgevers zetten gisteren hun handtekening onder de Governance Code.
Met deze veiligheidscode maken de partijen afspraken over de verbetering van de veiligheidscultuur in het eigen bedrijf en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid in bouwprojecten.
Ook Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is de code een belangrijke stap. "Regels zijn mooi, maar de praktijk is het belangrijkste".
Minister Stef Blok, ook aanwezig, vergeleek de veiligheid met bergbeklimmen. Je moet je telkens goed voorbereiden, alles controleren en je ook verantwoordelijk voelen voor je "medereizigers".
Met de ondertekening is een eerste stap gezet en er wordt nu meteen begonnen met de uitwerking en het maken van concrete afspraken.
Van den Berg Groep was uitgenodigd omdat ook de ontwerpende en uitwerkende partijen aan de voorkant van het proces een bijdrage kunnen leveren aan veiligheid, hetgeen wij van harte onderschrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Dankelman 038 3859739

Download de aanbeveling+participanten aan de rechterzijde bij "Download PDF".