Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Succesvol Wijkatelier Tattersall
Enschede op 4 november

Woningbouwcorporatie De Woonplaats heeft Witpaard in combinatie met Van Zwieten Architecten de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de wijk Tattersall in Enschede veiliger, groener, aantrekkelijker en duurzamer gemaakt kan worden.

20-11-2013

Tattersall is een kleine buurt dichtbij het centrum van Enschede, waarin de leefbaarheid van de buurt en de veiligheid van de openbare ruimte onder druk staan. De wijk blijkt een aantrekkelijke plek voor zwervers en junks, mede door de kenmerken van de bebouwing met vele nissen, besloten doorgangen en 'achterafhoekjes'. De bewonerscommissie heeft daarom de gemeente en De Woonplaats dringend verzocht om hier iets aan te doen.

We vinden het cruciaal om de bewoners van Tattersall bij het planproces te betrekken. Op 4 november heeft daarom een vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk Tattersall in Enschede mee gedacht over de verbeterpunten voor de hele wijk tijdens een zogenaamd 'Wijkatelier'. De eerste schetsideeën vielen in zeer goede aarde bij de bewoners, er is veel draagvlak ontstaan. Eind november vindt er weer een bijeenkomst plaats met de bewoners in de vorm van een 'Blokatelier'. We gaan dan per deelgebied met de bewoners kijken welke maatregelen nodig zijn.

Wilt u meer weten: Dan kunt u contact opnemen met Irma Klevering 033-4892240