Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

ir. Winfried van Zeeland

senior architect

Conceptueel, innovatief en realistisch. Als architect r is Winfried sinds 2008 in dienst van Van den Berg Architecten . Hij heeft binnen het bureau inmiddels ruime ervaring opgedaan in diverse projecten. Zijn expertise ligt op het gebied van utiliteitsbouw in het algemeen en onderwijs en zorg in het bijzonder. Daarnaast heeft hij ook ervaring met het herbestemmen van kerkgebouwen. Collega’s en opdrachtgevers typeren Winfried als een bevlogen architect met een groot empatisch vermogen.

Academie van Bouwkunst | Gastdocent
Vanaf 2 februari is Winfried van Zeeland aangetrokken als gastdocent bij de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.

De Academie van Bouwkunst is het enige opleidingsinstituut in Nederland dat de drie ruimtelijke ontwerpdisciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur binnen haar muren verenigt en gedeeltelijk disciplinair aanbiedt. Die unieke combinatie plaats de Academie van Bouwkunst in binnen- en buitenland in een bijzondere positie.

De masteropleidingen van de Academie van Bouwkunst kennen een tweeledig curriculum: een binnenschools en een buitenschools programma. De helft van de studie bestaat uit ontwerponderwijs, de andere helft uit het opdoen van werkervaring via een relevant parttime dienstverband. Deeltijdwerk en deeltijdstudie vullen elkaar aan in de opleiding tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. Deze combinatie is van oudsher eigen aan de Academie.


Persoonsinformatie
[-]

Functie: senior architect


Locatie: Houten


Werkzaam sinds: 2008


Relevant
[-]