Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Masterclass onderwijsvastgoed

Masterclass onderwijsvastgoed 4.0: 'in snel tempo, begin van vastgoedstrategie opgezet'

De terugtredende overheid in Nederland is al lang geen trend meer. Ook niet binnen het onderwijs. Verdergaande doordecentralisatie zal tot gevolg hebben dat schoolbesturen straks zelf kunnen beschikken over de benodigde financiën voor onder andere de in gebruik zijnde gebouwen. Het programma voor het vastgoed moet helder zijn: is het schoolgebouw een gebouw voor de toekomst? Is er voldoende instroom van leerlingen? Past de leeromgeving bij het te gegeven onderwijs? Wat is het imago van de school? Voelt de leerling zich thuis op de school? Kan de school inspringen op de digitalisering binnen het onderwijs? Kortom, allemaal vragen die betrekking hebben op het vastgoed en in het businessplan moeten terugkomen.
Herkent u zich in deze vragen? Dan kunnen Van den Berg Groep en ProMan hierop samen met u een antwoord formuleren middels een interactieve Masterclass op basis van uw eigen casus. Uw eigen vastgoedcasus in beeld met complete strategievergelijking in één dag!

Er zijn genoeg verschillende strategieën te bedenken met ieder zijn eigen voor- en nadelen. Maar hoe vergelijkt u deze strategieën met elkaar en krijgt u een overzichtelijk geheel van uw overwegingen waaruit conclusies zijn te trekken? En hoe zorgt u voor een conclusie die gedragen wordt door de mensen binnen uw organisatie met specifieke kennis over het vastgoed en de toekomst?

Wij bieden u een masterclass over uw casus aan, waarin u, samen met ons binnen één dag, een rapportage samenstelt die uw overwegingen in kaart brengt. De dag levert naast een inzichtelijke strategievergelijking een aantal vervolgstappen op om de gekozen strategie(en) uit te werken.

We bieden de masterclasses aan onder begeleiding van expertteams, samengesteld op basis van uw vraagstelling. De begeleiders van de masterclasses kunnen u inzicht geven in tal van voorbeelden uit de praktijk die vergelijkbaar zijn met uw casus. Hierdoor raakt u geïnspireerd of krijgt u inzicht in de voor u ideale strategie. Daarnaast bereiden de experts zich voor op uw casus zodat al een analyse bij de start van de masterclass gereed is.
Een inhoudelijke masterclass waarin u uw strategievergelijking aanpakt met direct resultaat op uw casus!

Een deelnemer gaf ons het volgende mee: 'geeft een breed inzicht van mogelijkheden'.

ir. Winfried van Zeeland
[-]Download Flyer Masterclass
[+]