Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Hoe wij BIM toepassen

Van den Berg Groep werkt continu aan de optimalisatie van onze Bouw Informatie Modellen. Dat geldt zowel voor de modellen als voor het proces waarmee de modellen tot stand worden gebracht. Wij werken en ontwikkelen onszelf volgens de volgende principes.

Doelgericht BIM

Van den Berg Groep modelleert doelmatig. Dat betekent dat de uitgangspunten en het resultaat van het model leidend zijn bij de opzet van het BIM en de wijze waarop gemodelleerd wordt. Een model met als doelstelling om ontwikkelaars in de haalbaarheid van een plan te faciliteren wordt met andere informatie als resultaat/ uitgangspunt gemodelleerd dan een uitvoeringsmodel voor de aannemer. 

Doelmatig modelleren is wat ons betreft noodzakelijk om een BIM goed op te kunnen zetten en te kunnen beheren tijdens het modelleren.


Efficient BIM

Door jarenlange ervaring in meer dan 100 BIM projecten kunnen wij goed inschatten welke informatie in welke fase van het ontwerpproces moet worden gemodelleerd of toegevoegd.
Het is van belang dat de juiste informatie wordt toegevoegd, omdat het gevaar bij BIM bestaat in een vroeg stadium te veel informatie toe te voegen op de momenten dat deze informatie nog niet nodig is. Van den Berg Groep hanteert interne afspraken om dit te waarborgen. Voor het efficiënt 'BIMmen' is het van belang dat er rekening wordt gehouden met een aantal zaken:
 1. Het houden van de startbespreking per fase. Tijdens deze bespreking worden de lijnen bepaald voor de komende fasen. Ter illlustratie lichten we in deze bespreking het BIM protocol toe en vullen deze aan met de input van onze teamleden.
 2. Een leidend BIM protocol. In het proces dient een BIM manager aangesteld te worden om de naleving van het BIM protocol te waarborgen.
 3. Het team moet bekend zijn met het proces. De leden van het ontwerpteam moeten zich kunnen vinden in een open communicatie structuur. Uitgangspunt is dat een knelpunt de zorg is van alle teamleden en niet slechts de zorg van een teamlid.
 4. Het team moet voldoende overleg momenten inbouwen. Een vaste cyclus met verplichte aanwezigheid van alle teamleden.
 5. Het team zal een clash-cyclus moeten inbouwen.


Consistent BIM xD

Binnen Van den Berg Groep werken we met een standaard werkmethode, zodat onze modellen altijd voldoen aan een hoge basis kwaliteit.

Onze modelleurs bouwen de modellen dusdanig op dat deze voor diverse doeleinden kunnen worden gebruikt, of het nu gaat om het uittrekken van hoeveelheden of het koppelen aan een planning.

Van den Berg Groep hecht veel waarde aan het kunnen hergebruiken van de gemaakte modellen in verschillende stadia tijdens het ontwerpproces en realisatie.

Minimale foutmarge door Clash detectie

Wij passen Navisworks toe voor interne kwaliteitscontrole van ons BIM. De aspecten waarop wij onder andere deze kwaliteitscontrole toepassen zijn het juist coderen (NLSFB/Stabu) en interne clash detectie/controls.

Naast de interne kwaliteitscontrole, passen wij Navisworks toe voor externe kwaliteitscontrole of bij het samenwerken met derden in integrale modellen. Naast de bovengenoemde aspecten voeren we kwaliteitscontroles uit op de uitvoering van het BIM protocol. De controle is afhankelijk van het in het protocol vastgestelde afsprakenstelsel. Een voorbeeld is de naamgeving van objecten.

Optimaliserend BIM

BIM geeft op vele onderdelen van het ontwerpproces extra inzichten. Door het gebruiken van deze inzichten kunnen we het ontwerp in een vroeg stadium optimaliseren. BIM geeft visuele inzichten maar ook inzicht ik bouwkosten en planning, mits het model met dit doel en op juiste wijze is gemodelleerd. 

Coordinerend BIM Management

Van den Berg Groep vervult idealiter een coordinerende BIM rol door het leveren van de BIM Manager op een project. In deze rol nemen wij de verantwoordelijkheid en taak op ons van het coordineren van de adviseurs en/of andere partijen die betrokken zijn of invloed hebben op het BIM. Het samenwerken en modelleren in één model via onze Revit Server 2014 licentie en het faciliteren van projectteams door het aanbieden van zogenaamde 'BIM Rooms'. 

BIM Protocol
Een goed project in BIM begint met het opzetten van een BIM protocol. Wij hebben hiervoor een standaard ontwikkeld die per situatie besproken en op maakt gemaakt kan worden. Ons BIM Protocol template geeft vertrouwen, scheelt tijd en is gebaseerd op ervaring. Ieder volgend project voegt toe aan de ervaring in het opstellen van een bruikbaar en efficient BIM Protocol. 

Revit Server 2014 & BIM Rooms
Wij kunnen zowel fysieke als virtuele teams faciliteren. Middels het flexibel aanbieden en faciliteren van 'BIM Rooms' kunnen multifunctionele teams in 1 ruimte samenwerken. Het communicatie en afstemmingsvoordeel wordt hierdoor versterkt. Problemen of clashes kunnen meteen worden besproken en opgelost. Daarnaast begrijpen we elkaar beter, we zien elkaar immers werken. Dit biedt een uitstekende basis om efficient te werken. Revit Server 2014, de basis om real-time in één model te kunnen werken, is hiervoor noodzakelijk. Wij kunnen dit faciliteren.

Klaas Dunnink
[-]


BIM manager
[-]


BIM Modellering Principes
[-]

 • DOELGERICHT BIM
 • EFFICIENT BIM
 • CONSISTENT BIM xD
 • FOUTMARGE REDUCEREND
 • OPTIMALISEREND BIM
 • COORDINEREND BIM MANAGEMENT