Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Binnenstedelijke herontwikkeling

De dynamiek van de stad

Er is sprake van een herwaardering van de kwaliteiten van de stad. Ook de overheid ziet het belang van de stad en geeft in de Structuurvisie 2040 aan dat er alleen al in de Randstad tot 2040 tussen een half miljoen en een miljoen woningen gebouwd moet worden.

Bij het herontwikkelen van bestaand vastgoed in een stedelijke omgeving of in het centrum van een dorp, zijn vele verschillende belangen gemoeid. Er zijn complexe grondeigendomsverhoudingen en we hebben te maken met allerlei (milieu)regelgeving. Het is de kunst om de divergerende percepties van de verschillende partijen (gemeente/ontwikkelaar/corporatie etc.) met een bezielde aanpak om te zetten in gezamenlijke oplossingen in het BIM.

Een team bestaande uit een architect en een vastgoedadviseur van Van den Berg Groep kan de regisseur van dit proces zijn. De adviseur kan het proces managen en de communicatie tussen alle actoren begeleiden en de samenwerking bevorderen. Ook denken we ondernemend mee door bijvoorbeeld gebruikers of marktpartijen aan te dragen De architect is gewend om integraal te denken en kan de schijnbare tegenstellingen creatief tot een breed gedragen ontwerp maken.