Privacyverklaring Vacatures Pers Contact        
Nederlands

Architectuur

Architecten verbinden ideeën.

Een architect van de Van den Berg Groep genereert zelf ideeën, maar er is niets eenvoudiger dan je eigen idee en je eigen zin doordrijven. Je bent pas echt creatief als je ook de ideeën van anderen kunt verwezenlijken in de opgave. Dat is ons vak.

In de hedendaagse ontwerppraktijk zijn er veel partijen die een deel van de opgave oplossen. Zij werken samen in een team, ieder met zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. Binnen dit complexe samenspel van ontwerp en afstemming kan Van den Berg Architecten als geen ander de rol vervullen als regisseur van het ontwerpproces. Met het juiste gereedschap -3D en 4D BIM -faciliteren wij de bouwopgave van A tot Z. Wij noemen dit virtueel bouwen. 

Dat vraagt van ons een verbindende houding: Een regisseur hoeft niet zelf alles te bedenken, maar is wel een meester in het componeren van de losse onderdelen tot één geheel. Minder zelf bedenken en meer met elkaar verbinden.

Van den Berg Architecten heeft daarvoor een eigen manier van werken ontwikkeld: het interactief ontwerpproces. In een voortdurende dialoog met de betrokken opdrachtgevers, bewoners, eindgebruikers en overige belanghebbenden werken we naar het best passende scenario. We zijn pas tevreden als alle ideeën tot één harmonieus geheel zijn samengebracht. Dat is onze ontwerphouding.

Onze expertise:
- Zorg & Welzijn
- Onderwijs
- Wonen
- Binnenstedelijke (her)ontwikkeling 
- Renovatie & Restauratie
- Multifunctionele Accommodaties
- Utiliteit