Pers Vacatures Contact        
Nederlands

Villa te Aerdenhout

(foto 1 van 9)

Architectuur versus natuur

Een prachtige bosrijke kavel in Aerdenhout is de situatie waar wij opdracht kregen om een villa te ontwerpen. Op deze kavel is in het bestemmingsplan een bouwvlak bepaald met een goothoogte van 6 m1. De vorm het bouwvlak, de toegestane bouwhoogte en het benodigde volume om het programma van de opdrachtgever te herbergen, heeft geleid tot het uitgangspunt van een doosvormig volume. Met een doosvormig volume is architectonisch al veel bepaald, de volgende stap is welke architectonische expressie moet de doos op deze groene plek krijgen? Modern zoals een gestucte villa van Le Corbusier of Mies van der Rohe?

Vroeger leefden we samen met de natuur, met de industriële revolutie ging de moderne architectuur vooral de natuur overheersen en in onze huidige tijd zijn we weer op zoek naar nieuwe manieren om samen te leven met de natuur. In het ontwerp hebben we gezocht niet alleen naar het contrast tussen architectuur en natuur, maar ook naar dit contrast binnen het volume zelf. Dus ook in de architectuur van de woning wilden we een spanning tot uitdrukking brengen tussen rechte vormen en natuurlijke materialen.

De eerste ingreep om deze spanning te bewerkstellingen is het volume "te verzachten" door het toepas-sen van het 'Box in Box' concept. De buitenste doos wordt deels bewerkt waardoor een binnendoos zichtbaar wordt zonder de contouren van de buitendoos kapot te maken. De tweede ingreep is de mate-riaalkeuze van de buitendoos en de binnendoos. Beiden krijgen een natuurlijke uitstraling maar contras-teren wel in helderheid met elkaar. De buitendoos wordt van een donkere baksteen in Hilversums formaat met een oppervak dat lijkt op een ruwe boomschors. Deze stenen worden stootvoegloos gemet-seld met diepe lintvoegen (doorstrijkmortel). Om het boomschorseffect extra kracht bij te zetten wordt willekeurig 20% van de stenen iets uit het vlak gemetseld. De kozijnen in dit bakstenen volume krijgen diepe neggen en de kozijnen worden achter het metselwerk geplaatst. Hierdoor ontstaat een zekere abstractie en worden de gevelopeningen geen kozijnen maar gaten in een massief. De binnendoos wordt gemaakt van eiken delen die verticaal geplaatst worden, dit in contrast met het horizontale metselwerk. Het eiken wordt behandeld met een lijnolie product zodat het zijn natuurlijke uitstraling houdt. De kozijnen in dit volume worden ook van eiken zodat ze niet geaccentueerd worden. De gelaagde gevelopbouw in het overwegend horizontale volume, zal mooi samengaan met de verticale lijnen van de vele hoge bomen.

De woning krijgt ook een laag geheel onder het oorspronkelijke maaiveld, om deze laag van licht te voorzien en bereikbaar te maken voor de auto (garage) zijn er enkele behoorlijke landschappelijke ingrepen nodig. Daarom is vanaf de allereerste ideevorming samengewerkt met Locus Flevum Tuin & Landschap. Ook in het plan voor de omgeving van de woning wordt de bestaande natuur gerespecteerd en wordt het contrast gezocht tussen natuurlijke materialen en strakke vormen.

Dit is zeker een project waar we met heel veel plezier aan gewerkt hebben.

Projectinfo
[+]

Projectteam
[+]