Pers Vacatures Contact        
Nederlands

herbestemming

Een tweede leven

Dat is jammer want de meest ultieme vorm van duurzaamheid is om gebouwen een tweede leven te gunnen. Zeker als het gebouwen betreffen die een monumentale status hebben of op unieke (centrum)locaties zijn gebouwd, is het de moeite waard om herbestemming te overwegen. Om dat waar te kunnen maken is veel vakmanschap nodig en komen meerdere specialisaties aan de orde.

Van den Berg Groep heeft specialisten op het gebied van herbestemming, renovatie en restauratie van gebouwen. Onze adviseurs onderzoeken de gebouwhistorie, stellen een kostenanalyse op, maken een haalbaarheidsstudie en weten geschikte functies en partijen met elkaar te verbinden in het BIM. Onze architecten zijn in staat om in het spanningsveld tussen behoud van monumentale waarde(n) en toevoegen van nieuwe functies en technieken, tot het meest passende ontwerp te komen. Onze bouwkundigen stellen een meerjarig onderhoudsplan op voor de komende jaren zodat het gebouw in zijn nieuwe hoedanigheid nog weer decennialang meekan. Op deze manier draagt Van den Berg Groep bij aan een duurzame samenleving en denkt na over hergebruik van bestaand vastgoed.